© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016

 

Mestá a obce okresov Poprad a Levoče Podtatranské Noviny Hotel Karpatia - Humenné mesto Poprad Mesto Kežmarok OZ Kopernikus - Ing.Ján Madáč CsC. Akadémia Istropolitána - pobočka Košice - Mgr. Pavol Hlaváč VÚC Prešov - odbor Regionálneho Rozvoja - Ing. Rudolf Žiak, Ing. Július Takáč FSR - odbor impementácie Mgr. Jaroslava Tomšová - externá expertka v oblasti ESF (bývalá riaditeľka FSR) Kolpingovo Dielo na Slovensku - Pavol Zaťko Slovenská Akademická Informačná Agentúra Bratislava - Mgr. Katarína Košťálová  Akadémia Vzdelávania - pobočka Poprad - Ing.Igor Wzoš Akadémia Vzdelávania - Centrála Bratislava Akadémia Istropolitána - pobočka Košice - Mgr. Pavol Hlaváč Hotelová Akadémia Otta Brucknera v Kežmarku Univerzita Mateja Bella - pobočka Poprad - Ing. Ján Závacký Úrad Práce Sociálných Vecí a rodiny - pobočka Poprad - Levoča SPSA - Stredná pedagogická a odborná akadémia - Brezno EPOCHA - Súkromné Gymnázium Bilingválne - Anglické  ZBZ n.o. Poprad, Jozef Brenkus Mesto Spišská Belá - Ing.Štefan Bieľak   Mesto Humenné Komunitná Nadácia Mesta Bardejov Konto Orange - Nadácia Orange Regionálne združenie obcí Pramene Hornádu a Čierného Váhu OZ - NAŠE MESTO - NAŠA OBEC