Partnerstvo sociálnej inklúzie Subregiónu Stredný Spiš, Poprad - Levoča úspešne realizoval 2 projekty podporované Európským Sociálnym Fondom . 
2008 - projekt “Fungujúce Lokálne Partnerstvo sociálnej inklúzie Subregiónu Stredný Spiš okresov Poprad - Levoča, ako základný nastroj riešenia problémov sociálne vylúčených občanov”  Globálnym cieľom projektu bolo riešiť problém nezamestnanosti v Subregióne Stredný Spiš prostredníctvom založenia diagnosticko - motivačných projektových centier, vytváraním akčných plánov v komunitách ako aj vytváraním mikropartnerstiev a v konečnom dôsledku iniciovaním zakladania sociálno - obecných firiem v obciach a mestách Subregiónu Stredný Spiš Poprad Levoča, ako aj založiť asociáciu Lokálnych Partnerstiev sociálnej inklúzie (LPSI) v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK)     2010 - 2011 - projekt “Sociálna inklúzia pod Tatrami”   Globálnym cieľom projektu bolo zlepšiť komunikáciu sociálne vylúčených občanov navzájom a s inými subjektmi poskytovaním informácií, podpory a pomoci rozvoja lokality.