Partnerstvo sociálnej inklúzie Subregiónu Stredný Spiš, Poprad - Levoča (PSI PP-LE)

podporuje rozvoj aktívnej politiky trhu práce a zlepšenia životných podmienok skupín

vystavených sociálnemu vylúčeniu a znevýhodneniu pri vstupe na trh práce

UPOZORNENIE

zmena adresy

v marci 2016 sme sa presťahovali na novú adresu: Drevárska 8, Poprad (pri Autobusovej stanici)