© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016

2001 - 2002

" Komunitný rozvoj podtatranského regiónu prostredníctvom občianskych aktivít."

 Grantový program Tvoja Zem - ETP Slovensko 

2001 - 2002

"Fond rozvoja Spiša - Cena Spiša"

NPOA -predvstupové fondy EÚ  pre neziskové organizácie 

2002 - 2003

"PODPORA  VZDELÁVANIA V KOMUNITÁCH-VÝCHOVA KOMUNITNÝCH LÍDROV"

British Know-How Fund

2003

"Podpora aktívnej účasti občanov podtatranskej oblasti na referende o vstupe do EÚ"

Úrad vlády SR 

2003

"Vstup do NATO - BEZPEČNOSŤ  PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV PODTATRANSKEJ OBLASTI"

MV SR 

2003

"Posilnenie kapacity tretieho sektora v podtatranskom regióne."

 Program Tvoja Zem - ETP - Slovensko 

2005 - 2006

"Samospráva a verejnosť - posilnenie zručností zamestnancov samospráv vo vzťahu k občanovi."

Calypso PM, s.r.o. - KP 

2005 - 2006

"Príprava učiteľov stredných odborných učilíšť a učilíšť Prešovského kraja na nové študijné

programy v súvislosti so zavádzaním nových informačných a komunikačných technológií." SOU

Stavebné Poprad

ESF 

2006 - 2007

"Vzdelávanie učiteľov stredných škôl v okrese Poprad a Kežmarok ako prostriedok zvýšenia ich

adaptability vo vzťahu k potrebám študentov." Gymnázium Kukučínova Poprad

ESF 

2006 - 2007

"Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania pedagogických

pracovníkov základných škôl okresov Poprad, Levoča s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptabilitu

zamestnancov."

ESF 

2009 - 2011

"Vzdelaný zamestnanec samosprávy - základný nástroj poskytovania  kvalitných služieb občanom

- Mesto Humenné."

ESF - SIA 

2010 - 2012

"Podtatranské Noviny - Vzdelanie záruka kvalitnej budúcnosti."

ESF -SIA 

2015 - 2016

Rekvalifikačné školenia v rámci projektu RE-PAS

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR)