© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016

Niekoľko typových ponúk modulových akreditovaných školení:

Ponuka pre zamestnancov verejnej, štátnej správy a zamestnancov organizácií prichádzajúcich do

styku s verejnosťou:

Názov vzdelávania:  Komplexná komunikácia a vytváranie stratégie pre zamestnancov firiem a nezamestnaných Výstup:  Akreditovaný certifikát Ministerstva školstva SR Vzdelávacie moduly:   1. Práca s dokumentom a tabuľkou v praxi - 60 hod. 2. Internet, multimédia a prezentačné zručnosti v praxi - 60 hod. 3. Interpersonálne zručnosti 4. Obchodná angličtina pre začiatočníkov - 110 hod. 5. Obchodná angličtina pre mierne pokročilých - 110 hod. 6. Obchodná nemčina pre začiatočníkov - 110 hod. 7. Obchodná nemčina pre mierne pokročilých - 110 hod. Lektori jednotlivých modulov sú skúsení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami a majú vedomosti o práci v samospráve. Na základe  požiadaviek vedia prispôsobiť obsah a metódy vzdelávania potrebám cieľovej skupiny.  Ponuku Vám vypracujeme na základe konkrétneho záujmu o jednotlivé ponúkané vzdelávacie moduly. Cena dohodou. 

Ponuka pre zamestnancov v hoteliérstve a v cestovnom ruchu:

Názov vzdelávania:  Kľúčové kompetencie zamestnancov organizácií a nezamestnaných Výstup:  Akreditovaný certifikát Ministerstva školstva SR Vzdelávacie moduly:   1. Informačné systémy a počítačové zručnosti v praxi- 124 hod. 2. Interpersonálna komunikácia a práca s médiami - 84 hod. 3. Vzdelávanie zamestnancov organizácií a záujemcov z radu nezamestnaných v oblasti cestovného ruchu - 80 hod 4. Základy manažmentu - 64 hod. 5. Obchodná angličtina (nemčina) pre mierne pokročilých - 144 hod. 6. Obchodná angličtina (nemčina) pre začiatočníkov - 144 hod. Lektori jednotlivých modulov sú skúsení odborníci s dlhoročnými skúsenosťami a majú vedomosti o práci v cestovnom ruchu, ktorí na  základe požiadaviek vedia prispôsobiť obsah a metódy vzdelávania potrebám cieľovej skupiny.  Ponuku Vám vypracujeme na základe konkrétneho záujmu o jednotlivé ponúkané vzdelávacie moduly. Cena dohodou.