© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016

Školenia

Ponúkame školenia realizované našimi  skúsenými lektormi: modulové akreditované kurzy MŠ SR, ktoré pozostávajú zo samostatných modulov. Moduly je možné využiť aj jednotlivo alebo kombinovať podľa potrieb na základe analýzy aktuálnych potrieb, resp. podľa vzájomnej dohody. individuálne školenia neakreditované školenia

Projekty

ponúkame možnosť spolupráce pri  vypracovaní projektov pri uchádzaní sa  o finančnú podporu na vzdelávacie a  rozvojové účely z prostriedkov fondov  EÚ.  

Iné

Konzultácie v súvislosti s verejným obstarávaním Verejné obstarávanie na kľúč Kurzy:  informácie z oblasti postupov vo verejnom obsta- rávaní Individuálne a skupinové poradenstvo v oblasti pracovných a osobných vzťahov Tréningy tímovej práce, efektívnej komunikácie, prezentačných zručností atď. Poradenstvo a outsourcing v oblastiach náboru a výberu zamestnancov, dministrácie pracovného pomeru atď.  

Naša ponuka

Ponúkame realizáciu vzdelávania na profesionálnej úrovni.   Súčasťou je prieskum aktuálnych potrieb, na základe ktorého aplikujeme dané moduly školenií vzdelávacích kurzov akreditovaných  Ministerstvom školstva SR, t.j. školenia s celoštátne uznánými osvedčeniami, ale podľa individuálnch potrieb zákazníka vieme realizovať aj  školenia neakreditované.    Realizujeme vypracovanie projektov pre uchádzačov o finančnú podporu z fondov EÚ v oblasti vzdelávania, ďalšieho rozvoja a rozvoja  cestovného ruchu.    Poskytujeme konzultácie a spoluprácu v ďalších oblastiach.