© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016

Občianské združenie

Úlohou Partnerstva je realizovať  budovanie partnerstiev medzi inšti-  túciami, mestami, obcami a občanmi  v regióne historicky vymedzenom ako  región Spiš, ... 

Tím

Tímová práca v OZ je založená na  spolupráci členov, ktorí fungujú ako  SZČO. Ďalší členovia tímu sú externisti  spolupracujúci v rámci konkrétnych  projektov, podľa zamerania a od-  bornosti.  

História

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš je  nezisková mimovládna organizácia,  ktorá vznikla v roku 1997   

Kto sme

Občianské združenie Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš je nezisková organizácia, založená za účelom realizovať budovanie partnerstiev  medzi inštitúciami, mestami, obcami a občanmi v regióne historicky vymedzenom ako región Spiš, ktorým záleží na pozdvihnutí  hospodárskej, kultúrnej, vzdelávacej úrovne a celkovom postavení regiónu s dôrazom na udržanie kvalifikovaných ľudí v regióne a  nepoškodzovaní prírody. 
Partnerstvo sociálnej inklúzie Subregiónu Stredný Spiš, Poprad - Levoča (PSI PP-LE)