© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016

Cieľové skupiny v oblasti vzdelávania

Manažéri a zamestnanci výrobných firiem, ktorí pracujú v oblasti potreby tvorby koncepcií a projektovej činnosti. Manažéri štátnych orgánov a inštitúcií v styku s potrebou projektového manažmentu. Manažéri samosprávnych orgánov a inštitúcií, ktorí pripravujú investície a podklady pre rozhodovanie z pohľadu projektového manažmentu Manažéri neziskových organizácií, s potrebami projektového manažmentu, priaznivci, alebo záujemcovia o rozvoj občianskych a komunitných iniciatív. Projektoví manažéri veľkých, stredných a malých podnikov. Pracovníci pripravujúci sa na výkon projektového manažéra. Vrcholoví, strední manažéri a zamestnanci organizácií. Vrcholoví a strední  manažéri veľkých, stredných a malých zariadení CR. Pracovníci pripravujúci sa na výkon  manažéra na akejkoľvek pozícii v CR. Nezamestnaní pripravujúci sa na zaradenie na trhu práce. Učitelia všeobecno-vzdelávacích a odborných predmetov. Lektori podnikových škôl. Záujemcovia o problematiku  v oblasti interpersonálnych zručností

Kľúčové kompetencie zamestnancov organizácií a

nezamestnaných

13 modulov číslo potvrdenia o akreditácii: 1852/2009/357/1 zo dňa: 21.9.2009                 

Komplexná komunikácia a vytváranie stratégie pre

zamestnancov firiem a nezamestnaných 

14 modulov číslo potvrdenia o akreditácii: 1852/2010/63/1 zo dňa: 31.03.2010