Pomáhať realizovať vaše nápady

1. Profesionálne vzdelávanie na báze akreditovaných kurzov, 2. Individuálne školenia podľa potrieb zákazníkov 3. Neakreditované školenia 4. Konzultačné služby pri projektovom a finančnom manažmente, rozvoji ľudských zdrojov, tvorbe strategií 5. Vypracovanie projektov podľa vášho zámeru. 6. Rekvalifikačné školenia v rámci projektu RE-PAS (časovo obmedzená ponuka)

UPOZORNENIE

zmena adresy

v marci 2016 sme sa presťahovali na novú adresu: Drevárska 8, Poprad (pri Autobusovej stanici)
© Partnerstvo pre rozvoj regiónu Spiš 2016